DUVET SIZES

Twin: 68” wide x 86” long
Full/Queen: 90” wide x 92” long
King/Cal. King: 108” wide x 94” long